Prawo rodzinne

Kancelaria prawa rodzinnego: Piaseczno, Warszawa

adwokat prawo rodzinne WarszawaPrawo rodzinne jest bardzo delikatnym obszarem przepisów, ponieważ obejmuje swoim zakresem sprawy związane z relacjami między bliskimi sobie osobami – małżonkami czy też rodzicami i dziećmi. Rozwody, unieważnienia małżeństwa, separacje, sprawy o przysposobienie, przyznanie władzy rodzicielskiej, alimenty… to tylko kilka spośród wielu zagadnień, którymi zajmuje się adwokat rodzinny. Z jego pomocy można skorzystać w Kancelarii Adwokackiej Katarzyny Borkowskiej-Warzocha.

Doświadczony adwokat rodzinny – Warszawa i okolice

Adwokat Katarzyna Borkowska-Warzocha zdobyła wieloletnie doświadczenie w zakresie zagadnień, które obejmuje prawo rodzinne. Do 2005 roku była sędzią i orzekała w sprawach rodzinnych oraz nieletnich. Obecnie pracuje jako adwokat rodzinny, zapewniając pełną obsługę prawną związaną ze sprawami z tego obszaru prawa.

Zakres obsługi, którą oferuje kancelaria prawa rodzinnego adwokat Katarzyny Borkowskiej-Warzocha obejmuje:

  • kompleksowe porady prawne z zakresu przepisów prawa rodzinnego,
  • reprezentację Klienta zarówno podczas negocjacji polubownych, w kontaktach z instytucjami, jak i podczas rozpraw sądowych,
  • przygotowywanie pism procesowych.

Jako że prawo rodzinne jest specyficzną dziedziną, adwokat rodzinny winien do każdej sprawy podejść z należytym szacunkiem i taktem – pamiętając o zasadach etyki adwokackiej, a także zasadzie dobra dziecka, równości małżonków czy szczególnej ochrony dziecka.

Większość spraw z zakresu prawa rodzinnego wyróżnia wysoki poziom skomplikowania. Wiąże się z nimi także wiele emocji. Aby mieć pewność, że sprawa potoczy się w zgodzie z obowiązującymi przepisami oraz w jak najmniej przykry dla stron sposób, warto zatem skorzystać z pomocy prawnika.

Nasza kancelaria prawa rodzinnego prowadzi m.in. sprawy dotyczące zagadnień takich jak:

  • rozwody, separacje, unieważnienie małżeństwa,
  • uregulowanie kontaktów między rodzicami a dzieckiem,
  • alimenty,
  • podział majątku wspólnego małżonków,
  • ustalenie i zaprzeczenie ojcostwa,

oraz w innych sprawach, które swoim zakresem obejmuje prawo rodzinne. Siedzibą Kancelarii jest Piaseczno, jednak ze wsparcia, którego udziela kancelaria prawa rodzinnego mogą także skorzystać mieszkańcy miasta stołecznego Warszawa i okolic.

Aby skorzystać z usług prawnych, należy skontaktować się z Kancelarią telefonicznie lub osobiście.