Adwokat dla nieletnich

Za nieletnią, w rozumieniu prawa karnego, uważa się osobę, która w momencie popełnienia czynu zabronionego nie ukończyła 17. roku życia. Osoba taka odpowiada karnie tylko w szczególnych przypadkach określonych w art. 10 § 2 Kodeksu karnego oraz w art. 13 i art. 94 ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich z 1982 roku, we wszystkich pozostałych musi stanąć przed obliczem sądu opiekuńczego.

Jako adwokat dla nieletnich reprezentuję swoich klientów przed sądem opiekuńczym, a w szczególnych przypadkach również przed sądem karnym. Działając w jak najlepszym interesie swoich klientów podejmuję wszelkie niezbędne kroki prawne, aby orzeczenie sądu było jak najbardziej korzystne, a stres związany z toczącym się postępowaniem jak najmniejszy.

Adwokat dla nieletnich Piaseczno i okolice

Siedzibą mojej kancelarii jest Piaseczno koło Warszawy. W swojej praktyce wielokrotnie występowałam przed pełniącym funkcję sądu opiekuńczego sądem rejonowym dla m. st. Warszawa, a także innymi organami sądownictwa. Posiadam wieloletnie doświadczenie w reprezentowaniu nieletnich klientów, co pozwala mi podejmować trafne decyzje w zakresie przyjmowanej linii obrony i odnosić na tym polu liczne sukcesy w postaci zadowalających orzeczeń i wyroków sądowych.

Rodziców, poszukujących adwokata dla swojego dziecka, które będąc nieletnie dopuściło się czynu zabronionego zachęcam do kontaktu. Obok reprezentacji przed organami sądownictwa zapewniam fachowe doradztwo oraz pomoc prawną.