501 365 045 biuro@kancelariakbw.pl

Oferta - Kancelaria Prawa Rodzinnego

Adwokat Katarzyna Borkowska-Warzocha

Kancelaria specjalizuje się wyłącznie w obsłudze prawnej Klientów indywidualnych w sprawach rodzinnych i nieletnich, między innymi takich jak: rozwody, separacje, unieważnienia małżeństwa, ubezwłasnowolnienie, władza rodzicielska (pozbawienie, ograniczenie, zawieszenie), alimenty, kontakty i ich egzekucja, rozstrzygnięcie o istotnych sprawach dziecka (np. zezwolenie na wydanie paszportu dla dziecka, wyjazd dziecka za granicę, wybór sposobu leczenia dziecka), ustanowienie rozdzielności majątkowej małżeńskiej, podział majątku wspólnego , ustalenie i zaprzeczenie ojcostwa, adopcje, demoralizacja nieletnich, czyny karalne nieletnich itd.

Kancelaria udziela pomocy prawnej, która polega na:

  • udzielaniu porad prawnych
  • sporządzaniu projektów pism i umów
  • reprezentowaniu Klienta przed sądem
  • prowadzeniu negocjacji ugodowych oraz udział w mediacjach
  • prowadzeniu spraw majątkowych małżeńskich i spraw o podział majątku.

Zapraszam do kontaktu