501 365 045 biuro@kancelariakbw.pl

Cennik - Kancelaria Prawa Rodzinnego

Adwokat Katarzyna Borkowska-Warzocha

Zasady dotyczące sposobu ustalania wynagrodzenia.

Przyjętą w kancelarii zasadą w zakresie reprezentowania klientów przed sądami i innymi organami jest indywidualne ustalanie wysokości wynagrodzenia w zależności od stopnia złożoności sprawy, wymaganego nakładu pracy itp.

W zakresie udzielania porad prawnych wynagrodzenie może być ustalane każdorazowo na odrębnych zasadach, według uzgodnionej uprzednio stawki godzinowej lub ryczałtowej.

Do wynagrodzenia doliczany jest podatek od towarów i usług według aktualnie obowiązującej stawki.

Zapraszam do kontaktu