Podział majątku

Adwokat: podział majątku – Warszawa, Piaseczno

adwokat podział majątku warszawaMajątek to dobra, które gromadzimy nierzadko przez całe życie – samodzielnie bądź np. wspólnie z małżonkiem. W wyniku różnych zdarzeń może jednak zajść konieczność jego podziału. Dzieje się tak między innymi wówczas, gdy małżonkowie podejmą decyzję o rozwodzie.

Jeśli małżonkowie nie zdecydowali się na podpisanie intercyzy przed ślubem, w momencie wstąpienia w związek małżeński rozpoczynają gromadzenie majątku wspólnego. Składają się na niego wszystkie dobra nabyte w trakcie trwania małżeństwa – np. zarobki, oszczędności, ruchomości oraz nieruchomości – bez względu na to, czy zostały nabyte wspólnie, czy przez jedną z osób. Są za to z niego wykluczone majątki osobiste małżonków – a więc dobra zgromadzone przed sformalizowaniem związku.

Niezależnie od tego, czy małżonkowie są zgodni co do tego, w jaki sposób podzielić majątek wspólny, czy też występuje między nimi niezgodność, pomocą służy im wówczas adwokat. Podział majątku przeprowadzony przy jego wsparciu przebiega zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz, często, sprawniej.

Adwokat – podział majątku przed sądem oraz na drodze porozumienia

Podział majątku przeprowadzić można zarówno w trakcie rozwodu, jak i gdy zostanie on już zakończony. Małżonkowie mogą go dokonać:

  • umownie – dochodząc do porozumienia na drodze polubownej; gdy w skład majątku wchodzi nieruchomość, obligatoryjne jest sporządzenie aktu notarialnego,
  • przed sądem – dochodzi do niego najczęściej, gdy strony nie są w stanie porozumieć się samodzielnie.

Kiedy może pomóc adwokat? Podział majątku w sądzie to najczęstsza sytuacja, w której wsparcie prawnika może być przydatne. Warto z niego skorzystać jednak zawsze wówczas, gdy pojawią się wątpliwości.

Adwokat Katarzyna Borkowska-Warzocha udziela pomocy prawnej w zakresie podziału majątkowego poprzez:

  • udzielanie porad prawnych dotyczących tego zagadnienia,
  • reprezentację klienta zarówno podczas negocjacji ugodowych, jak również przed sądem,
  • sporządzanie pism prawnych związanych ze sprawą majątkową.

Kontaktować mogą się również osoby, które potrzebują pomocy w innych sprawach z zakresu prawa rodzinnego.

Kancelaria Adwokat Katarzyny Borkowskiej-Warzocha jest usytuowana w Piasecznie. Jej obszar działań obejmuje jednak również Warszawę oraz jej bliskie okolice. Więcej informacji o zakresie pomocy prawnej w zakresie podziału majątku można uzyskać, kontaktując się bezpośrednio z Kancelarią.