Rozwody

Rozwody – adwokat z Piaseczna

Gdy nastąpi trwały i całkowity rozpad pożycia małżeńskiego, para może wystąpić do sądu o rozwód. Rozstanie w tej formie wymaga dopełnienia wielu formalności, a sprawy o rozwody nierzadko obarczone są różnorodnymi komplikacjami. Z tego powodu większość osób przygotowujących się do rozwodu, korzysta z pomocy, jakiej może udzielić adwokat. Doświadczony prawnik – specjalista w zakresie prawa cywilnego i rodzinnego – może udzielić wsparcia już na etapie tworzenia pozwu, a także na każdym późniejszym etapie postępowania. Obsługę w tym zakresie zapewnia także Kancelaria Adwokat Katarzyny Borkowskiej-Warzocha – prawniczki, która do 2005 roku była sędzią orzekającym również w sprawach rozwodowych, a obecnie specjalizuje się w prawie rodzinnym.

Jak wygląda rozwód krok po kroku?

Choć każda sprawa rozwodowa jest inna, sposób, w jaki formalnie przebiegają rozwody, jest regulowany przepisami prawa.

Pierwszym krokiem jest sporządzenie przez jedną ze stron pozwu o rozwód. Jego prawidłowe przygotowanie jest ważne dla dalszego toku sprawy – powód musi bowiem w nim wskazać m.in., czy oczekuje rozwiązania małżeństwa z orzeczeniem o winie pozwanego, czy też nie oraz kto powinien przejąć opiekę rodzicielską nad niepełnoletnimi dziećmi z małżeństwa. Już na tym etapie pomóc może adwokat – doprecyzowując z klientem jego oczekiwania i sporządzając prawidłowo pozew.

Po złożeniu pozwu sąd wyznaczy termin rozprawy rozwodowej. W zależności od stopnia złożenia sprawy, pierwsza rozprawa może zakończyć postępowanie lub być jedną z wielu. Sąd może np. skierować strony do mediacji. Gdy oczekiwany jest rozwód z orzeczeniem o winie, przeprowadzane jest również postępowanie dowodowe. Wówczas pomoc adwokata jest również nieoceniona.

Gdy postępowanie zostanie zakończone, sąd w wyroku podejmuje decyzje o: tym, czyją winą jest trwały rozkład pożycia (o ile małżonkowie wystąpili o ustalenie winnego), alimentach na rzecz dzieci, władzy rodzicielskiej, a także o tymczasowym korzystaniu z mieszkania. Wyrok może dotyczyć również alimentów na rzecz jednego z małżonków, podziału majątku wspólnego czy też eksmisji jednego z małżonków.

Wszystkie zagadnienia, z jakimi wiążą się rozwody, można omówić w Kancelarii Adwokat Katarzyny Borkowskiej-Warzocha, której siedzibą jest Piaseczno. Na spotkanie można się umówić, kontaktując się telefonicznie lub bezpośrednio.