Separacja

Mianem separacji określa się faktyczny lub formalny stan w małżeństwie, który polega na rozkładzie pożycia małżeńskiego. W odróżnieniu od separacji formalnej, separacja faktyczna nie pociąga za sobą skutków prawnych, w związku z czym małżonkowie funkcjonują w ramach wspólności majątkowej małżeńskiej, o ile wcześniej nie została ustanowiona rozdzielność. Separacja formalna jest instytucją prawną orzekaną przez sąd na wniosek jednego lub obojga małżonków. Nie jest ona jednak równoznaczna z rozwiązaniem związku małżeńskiego.

Separacja formalna

W prawie polskim separacja formalna polega na uchyleniu wspólności majątkowej małżeńskiej, przy jednoczesnym zachowaniu niektórych obowiązków wiążących małżonków, w tym obowiązku wzajemnej pomocy. Po orzeczeniu separacji formalnej małżonkowie funkcjonują w warunkach rozdzielności małżeńskiej, ale wciąż pozostają w związku małżeńskim. Oznacza to, iż nie mają prawa wstępowania w nowe związki małżeńskie. Orzeczenie separacji formalnej nie jest w Polsce niezbędne do uzyskania rozwodu.  

Wniosek o separację Warszawa

Kancelaria adwokat Katarzyny Borkowskiej-Warzocha  zlokalizowana w Piasecznie zapewnia profesjonalną pomoc prawną w zakresie obsługi wniosków o separację. Do współpracy zachęcamy w szczególności Klientów z terenu miasta Piaseczno i Warszawa. Obok obsługi prawnej związanej ze sporządzeniem odpowiedniej dokumentacji procesowej Naszym Klientom zapewniamy fachowe doradztwo w dziedzinie wnioskowania o orzeczenie separacji oraz innych sprawach z zakresu szerokorozumianego prawa rodzinnego.