Sprawy o alimenty

Obowiązek alimentacyjny wynika z przepisów Kodeksu cywilnego, które obciążają nim krewnych w linii prostej oraz rodzeństwo. Najczęściej spotykanym w praktyce adwokackiej przypadkiem jest jednak obowiązek alimentacyjny rodziców wobec dzieci. Dzieci mają prawo otrzymywać alimenty do czasu, od póki nie są w stanie utrzymywać się samodzielnie, co dotyczy dzieci poniżej 18. roku życia, a także dorosłych dzieci, które uczą się lub studiują.

Najczęściej sprawy o alimenty toczą się z powództwa drugiego z rodziców, z którym dziecko zamieszkało po rozpadzie związku, niezależnie czy był to związek formalny czy nieformalny. Nie obce w praktyce adwokackiej są również sprawy, w których to dorosłe dziecko uczące się lub studiujące zakłada rodzicom sprawę o alimenty.

Alimenty krok po kroku

Żeby otrzymać alimenty powód musi złożyć pozew w Sądzie Rejonowym, właściwym dla miejsca zamieszkania pozwanego lub dziecka. Bardzo ważne jest tutaj prawidłowe wypełnienie pozwu, który powinien posiadać oznaczenia sądu, powoda i pozwanego, cel (w tym przypadku zasądzenie świadczenia alimentacyjnego), kwotę alimentów oraz termin, w jakim świadczenie ma być przekazywane. Ważnym aspektem spraw o alimenty jest uzyskanie rygoru natychmiastowej wykonalności wyroku, o co również trzeba wnieść do sądu.

Postępowanie alimentacyjne Warszawa

Kancelaria adwokat Katarzyny Borkowskiej-Warzocha mieści się na terenie Piaseczna, zapewniając pomoc prawną oraz reprezentację w Sądzie Rejonowym klientom z terenu miasta Piaseczno i Warszawa.

Swoim Klientom zapewniam kompleksową i profesjonalną obsługę prawną wraz z fachowym doradztwem.