501 365 045 biuro@kancelariakbw.pl

Szukasz Separacji na Ursynowie ?

Separacja to najlepsze rozwiązanie, gdy nie jesteś w stanie ostatecznie rozstać ze współmałżonkiem lub nie chcesz rozwodu z przyczyn religijnych, rodzinnych bądź z powodu własnych poglądów. Separacja nie jest definitywnym zakończeniem związku i jest procesem odwracalnym. O separacji orzeka sąd i żeby ją otrzymać, należy wcześniej złożyć odpowiedni wniosek. Separacja polega na prawnym rozłączeniu małżonków, bez rozwiązywania związku małżeńskiego. Separacja może być tymczasowym rozstaniem, po którym małżonkowie do siebie wrócą, ale może też służyć jako etap przejściowy przed podjęciem ostatecznej decyzji o rozwodzie. Żeby sąd orzekł separację, należy przedstawić dowody na trwały rozpad życia małżeńskiego. Uzyskanie sądowego orzeczenia o separacji jest zdecydowanie łatwiejsze niż otrzymanie rozwodu.

Separacja Ursynów

Separacja Ursynów

Co daje separacja ?

Po wydaniu przed sąd orzeczenia o separacji, małżeństwo nadal trwa w sensie formalnym, jednak małżonkowie nie mają już obowiązku wspólnego życia. Najistotniejszą kwestią wynikającą z separacji jest powstanie rozdzielności majątkowej między małżonkami. Każdy z małżonków otrzymuje zasądzoną część majątku i samodzielnie nim zarządza. Jeśli któraś ze stron w czasie trwania separacji zaciągnie zobowiązanie finansowe, będzie za nie odpowiadać samodzielnie. Współmałżonek w czasie separacji zostaje pozbawiony praw dziedziczenia. Wzmianka o separacji zostaje na stale wpisana w akt małżeństwa danej pary.

Podczas sprawy o orzeczenie separacji sąd zadba o uregulowanie wszelkich formalności, takich jak ustalenie winnego rozkładu pożycia, sposobu opieki nad dziećmi oraz wysokości alimentów. W czasie separacji małżonkowie nie mogą wrócić do poprzedniego nazwiska, ani zawrzeć nowego związku małżeńskiego.

W przypadku, gdy o separację ubiega się oboje małżonków, a ich wniosek jest zgodny, opłata sądowa wyniesie zaledwie 100 zł. Jeżeli pozew o separację składa jeden małżonek, wzrośnie ona do 600 zł, niezależnie od tego czy zainteresowane strony zamieszkują na Ursynowie czy w pobliżu Ursynowa. Pozew o separację składa się w sądzie okręgowym, który odpowiada miejscu zamieszkania małżonków czyli w naszym przypdku na Ursynowie lub w okolicach Ursynowa. Przed orzeczeniem separacji sąd musi zobaczyć dowody na trwały rozpad życia małżeńskiego. Separacja nie oznacza ostatecznego zakończenia związku, małżonkowie bardzo często do siebie wracają i odbudowują zniszczone relacje.